Priser på vaccinationer og attester

Betaling: Du kan betale kontant eller med Mobilepay

Influenza og Covid19 vaccine

Klinikken vaccinerer ikke for Influenza og Covid19. Der henvises til vaccinationscenter.

Pneumokok vaccine

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23 tilbydes i stedet med klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer i øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

HPV vaccine

Første HPV-vaccination excl. vaccine 200 kr.

Anden HPV-vaccination excl. vaccine 200 kr.

Tredje HPV-vaccination excl. vaccine 200 kr.

Rejsevacciner

Klinikken tilbyder ikke at give rejsevacciner. Der henvises til vaccinationsklinik på Thors Bakke. Læs mere på www. sikkerrejse.dk

OBS: Husk at hvis du er medlem af sygeforsikringen “DANMARK” gives der ofte tilskud til rejsevacciner.

Der er god information og råd at finde på www.ssi.dk

Attester

Ansøgning om handikapskilt 450 kr.

Sygemeldingsattest/frihåndsattest 500 kr.

Helbredsattest til kørekort 550 kr.

Helbredsattest til kørekort til diabetespatienter 600 kr.

Større attester pr. påbegyndt kvarter 625 kr.

Konsultation sygesikringsgruppe 2 300 kr.

Privatkonsultation 450 kr.